Zdrowie

Leczenie uzależnień alkoholowych w ośrodku zamkniętym

Redakcja 4sport.net.pl

Coraz więcej osób borykających się na co dzień z problemem uzależnienia decyduje się na specjalistyczne leczenie. Zaobserwować można jednocześnie rosnącą świadomość odnośnie diagnozowania nadmiernego picia alkoholu oraz zażywania różnego rodzaju środków odurzających. Jak wygląda leczenie uzależnień alkoholowych? Jak wybrać dobry ośrodek leczenia uzależnień?

Leczenie uzależnień alkoholowych

W dzisiejszym społeczeństwie wiele osób pije alkohol lub zażywa różnego rodzaju substancje. Aby móc stwierdzić, czy dana osoba zmaga się już z problemem, czy może jeszcze nie, należy dokonać profesjonalnej diagnozy. Jest to możliwe wyłącznie przy współpracy z profesjonalnym terapeutą w ośrodku terapii uzależnień lub też w specjalnym punkcie konsultacyjnym.

Zarówno alkoholicy, jak i narkomani nie są w stanie pomóc sobie sami. Potrzebują oni przede wszystkim sprzyjającego otoczenia, które będzie wspierać ich w zachowaniu abstynencji. Jak łatwo się domyślić - początki leczenia uzależnień alkoholowych bywają bardzo trudne - tu ważna jest przede wszystkim motywacja, akceptacja tego, że jest się chorym człowiekiem, a także dokładne poznanie mechanizmów swoich zachowań. Pierwszym i zarazem najbardziej trudnym krokiem jest podjęcie decyzji o leczeniu swojego uzależnienia.

Kolejnym ważnym etapem leczenia uzależnień alkoholowych jest odwyk, znany także pod nazwą detoxu. Organizm osoby przyjmującej nadmierne ilości alkoholu jest zatruty. Kiedy osoba ta trafia na detoksykację znajduje się najczęściej w fazie krytycznej dla jej organizmu. Odtrucie należy zatem przeprowadzić w możliwie najbardziej bezpiecznych warunkach, przy pomocy specjalisty oraz prawidłowo dobranego leczenia farmakologicznego. Odtrucie organizmu może odbywać się w specjalnych oddziałach detoksykacyjnych w szpitalach, ośrodkach terapii uzależnień, a nawet w domu pod okiem lekarza. Odwyk alkoholowy ma na celu opanowanie tak zwanego pierwszego głodu. W dalszej części terapii konieczne będzie profesjonalne wsparcie terapeutyczne.

uzależnienie od alkoholu

Ośrodek leczenia uzależnień

Typowy ośrodek leczenia uzależnień stosuje kilka procesów terapeutycznych, posiada też zazwyczaj określony rytm dnia. Jest to jedna z najlepszych i najbardziej skutecznych zarazem form wsparcia. Nieco inne metody leczenia uzależnień alkoholowych, które opierają się na psychoterapii grupowej oraz indywidualnej, stosują specjalistyczne poradnie. Celem psychoterapii grupowej jest przede wszystkim wspólna wymiana doświadczeń pacjentów, którzy znajdują się w bezpiecznych dla nich warunkach. Terapia indywidualna ma z kolei na celu zbudowanie świadomości choroby oraz poszczególnych mechanizmów uzależnienia.

Leczenie uzależnień - ośrodki zamknięte

Wybór odpowiedniego ośrodka zamkniętego w celu leczenia uzależnień to bardzo istotny element całego procesu terapii. Poszczególne ośrodki różnią się między sobą planem realizowanej terapii, czasem jej trwania, rytmem dnia czy nawet profilem wiekowym osób uzależnionych. Można wybrać ośrodek zamknięty leczący uzależnienia wyłącznie młodzieży czy też ośrodek realizujący program polegający na psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Oferta takich ośrodków jest dość szeroka, ale zdecydowana większość z nich skierowana jest do osób pełnoletnich.

W niektórych ośrodkach terapia może trwać 12 miesięcy, jeszcze w innych tylko pół roku. Istnieją nawet ośrodki, które całościową terapię realizują w przeciągu 24 miesięcy. Istotnym elementem wyboru danego ośrodka są oczywiście terapeuci. Niekiedy są to osoby, które wcześniej również zmagały się z podobnym problemem uzależnienia - dzięki temu są one w stanie lepiej zrozumieć chorego. W niektórych ośrodkach zamkniętych ważnym elementem leczenia uzależnień jest również aktywne uczestnictwo rodziny - odbywa się to zazwyczaj poprzez cykliczne spotkania.

Zobacz
Komentarze (0)